gordicky-uzel_vizual.jpg

Co je CFO Congress?

CFO Congress je oborové setkání finančních ředitelek a ředitelů a všech, kdo odpovídají za finanční agendu ve firmách.

Od prvního ročníku konference v roce 2011 se kolem kongresu podařilo vybudovat komunitu, která se každoročně setkává v počtu 200 lidí.

Konference je vysoce odbornou prestižní událostí, o čemž vypovídá také skladba účastníků – finančních ředitelů a ředitelek z řad špičkových firem působících na českém trhu, kteří společně dávají události výjimečný náboj. Kongres vytváří otevřený prostor pro diskusi k aktuálním trendům v agendě CFO. Moderuje Daniel Stach z České televize.

Prohlédněte si fotky, které zachytily atmosféru předešlých ročníků.

S kým se na CFO Congressu potkáte?

V publiku CFO Congressu se tradičně schází vrcholový management firem, a to v prvé řadě finanční ředitelé a ředitelky. Účastníci konference reprezentují pestré spektrum oborů, jak je patrné z grafů analyzujících účast loňského ročníku CFO Congressu.

Struktura účastníků minulého ročníku

Dle sektorů působnosti:
graf_sektory_czz.jpg
Dle pozic ve firmě:
graf_pozice_cz_new.jpg