Co je CFO Congress?

CFO Congress je výroční oborovou konferencí, která vznikla na popud zájmu odborníků z oblasti a ve velmi krátkém čase se stala vyhledávaným setkáním profesionálů z tohoto odvětví. Každý rok přináší kongres nové ústřední téma odpovídající aktuálním trendům, a současně i zajímavé řečníky, prostor pro diskusi a networking ve skvělé a velmi neformální atmosféře. Prozkoumejte fotky a další obsah, který tato odborná událost v minulých letech vygenerovala. Témata všech uplynulých ročníků a jejich ohlasy jsou shrnuty zde:

O čem to v roce 2021 bude?

V loňském roce jsme otevřeli téma výzev a změn, které přinesla pandemie do životů a řízení firem. Letošní, jubilejní 10. ročník bychom rádi zaměřili na to, co dobrého si lze z této doby odnést do budoucnosti. Věnovat se budeme tématům finanční a provozní odolnosti, trendům, které se osvědčily, ale i slepým uličkám. Podíváme se na to, jak se nadále mění role CFO´s směrem k využití nejmodernějších technologií pro byznys i procesy, v analýze a interpretaci dat a následném strategickém směřování. Společně s řadou odborníků budeme hledat odpovědi na otázku, co je ve finančním řízení skutečně „NEW NORMAL“ a co naopak přetrvává v každé době.

Jak bude akce probíhat?

Naším cílem je uspořádat tuto významnou akci v co nejhojnějším počtu, abyste se mohli osobně potkat s kolegy v prostorách České národní banky v Praze, tak jako na předchozích ročnících. V případě, že by akci nebylo možné uskutečnit jako osobní setkání v červnovém termínu, máme rezervován náhradní termín, a to 8. září 2021.

Dbáme na Vaší bezpečnost.

S kým se na CFO Congressu potkáte?

V publiku CFO Congressu se tradičně schází vrcholový management firem, a to v prvé řadě finanční ředitelé a ředitelky. Účastníci konference reprezentují pestré spektrum oborů, jak je patrné z grafů analyzujících účast loňského ročníku CFO Congressu.