Program 

Program CFO Congressu 2022 s hlavním tématem Jak nemít finance pod tlakem pro vás právě připravujeme. Pokud máte zájem přispět k programu, kontaktujte nás.


Program CFO Congressu 2021

Elektronická pozvánka

 • 08:00 – 09:00
  Registrace účastníků

 • 09:00 – 10:45
  A: TRENDY A STRATEGIE

  Novinky v klíčových oblastech finančního řízení a vývoj ekonomiky.

  Post-covidové vyhlídky a výzvy

  David Marek, Chief Economist & Director, Deloitte

  Jaký bude růst ekonomiky po pandemii? Dosavadní model ekonomiky svůj potenciál do značné míry vyčerpal, česká ekonomika se pozvolna mění. Přicházejí nové technologie, na které musíme zareagovat. Pandemie některé procesy akcelerovala.

  Výsledky hospodaření novým pohledem

  Pavlína Kouřilová, členka představenstva a finanční ředitelka, Pražská plynárenská Distribuce

  Poslední rok práce na pozici CFO jako příležitost k zastavení, přehodnocení funkčnosti procesů uvnitř a vně firmy a zapojení „jiných úhlů pohledu“. Co pro nás v další etapě bude důležité? Jak můžeme chytře využít kombinaci vlastních zkušeností a poznatků kolegů z fungování v době předcovidové a fungování v režimu home office při nájezdu do další reality, protože už není cesty zpět. Cesta od analýz a plánování v číslech k pohledu na stavění skutečných týmů a nezbytnosti skutečných leaderů, aneb není prostor pro fráze a individualismus.

  Cirkulární ekonomika jako nová krev do žil firmy

  Jannis Samaras, náčelník, Kofola

  Martin Pisklák, Group CFO, Kofola

  Podstata udržitelného fungování firmy nespočívá v podpoře nahodilých CSR projektů. Jde o zahrnutí  principů udržitelnosti do samotného business modelu firemního podnikání, aby z krátkodobého i dlouhodobého hlediska stála za udržitelnými opatřeními reálná ekonomika a dlouhodobá konkurenceschopnost. Pokud CEO a CFO najdou společnou řeč a cesty, jak prospět životnímu prostředí, krajině i lidem, a zároveň při tom ekonomicky prosperovat, vlije to do žil firmy novou krev a kolegům dává energii a vyšší smysl jejich práce.

  Silný tým = silná firma. Jaký dopad má péče o tým na celkovou výkonnost firmy?

  Roman Senecký, CEO, Mondi Štětí

  Jako lídři často čelíme různým otázkám. Máme preferovat výkon týmu a firmy nebo dobré vztahy? Má smysl investovat do lidí, když mohou kdykoliv odejít? Je dobrá nálada a zdravé vztahy na pracovišti luxus bohatých korporací, který ale leckdy nedokáží udržet? Roman Senecký se s vámi podělí o své zkušenosti, jak vybudoval silné týmy a jaký to mělo dopad na jeho práci a výsledky firmy.

  Duševní zdraví v době pandemické a post pandemické

  Aleš Kuda, adiktolog

  Doba, kterou zažíváme je unikátní, protože zpochybnila mnoho našich „dosavadních jistot“ a nastolila mnoho otázek. To platí pro celé naše životy, tedy pracovní i osobní. Pojďme se společně zamyslet, co budou naši zaměstnanci potřebovat. Je důležitější výkon nebo udržitelnost? Jako adiktolog zmíním i problematiku závislostí a možnosti při řešení problému ze strany zaměstnavatele.

 • 10:45 – 11:15
  Přestávka na kávu a občerstvení

 • 11:15 – 13:00
  B: TRENDY A TECHNOLOGIE

  Nové technologie, trendy a nástroje pro finance management.

  Redefinice role CFO v purpose-driven společnosti

  Milan Kníže, CFO, Vodafone

  Jak může CFO přispívat k tvorbě hodnoty firmy jako široce definovaného kapitálu společnosti. Jak motivovat k agilní implementaci inovací a digitálních obchodních modelů. Jak v technologických společnostech šířit firemní kulturu a kontinuální transformaci. Jaká kultura přitahuje budoucí x-disciplinární talenty do financí. Jak řídit komerční výkon a rizika ve VUCA světě.

  Jak jsme převedli naše plánování z Excelového pekla do Cloudového nebe

  Pavel Frnoch, CFO/COO, Deloitte

  Dominika Štěrbáková, Senior Consultant, Deloitte

  V Deloitte Central Europe jsme dlouhá léta používali plánovací řešení, které se opíralo o Excel a poměrně dobře nám fungovalo. Proč jsme se ho tedy rozhodli opustit a jakou roli v tom hrál COVID? Podělíme se také o to, jak dnes vypadá v Deloitte CE naše plánovaní a forecasting v cloudovém řešení, co nám změna dala (a vzala) a kam směřuje naše vize v plánovaní a řízení našeho businessu.

  Kde a kdy funguje digitalizace procesů - příklady z praxe

  Štěpán Bouda, Chief Innovation Officer, Sabris CZ

  Co si pod pojmem digitalizace procesů představit a jaké nové role v ní hraje business a IT. Ukážeme si, jak vyčíslit přínosy digitalizace v různých oblastech  - kde se vám vyplatí, kde naopak nedává smysl a na co si dát pozor. Na praktických příkladech vám ukážeme, jak k digitalizaci přistupují úspěšné firmy, jaké jsou hlavní trendy a co vše je třeba zahrnout do výpočtu návratnosti investice do digitalizačních projektů.

  Jak efektivně řídit kybernetická rizika v dnešním dynamickém světě (aby to firma přežila)

  Ivan Svoboda, Senior Security Advisor, ANECT

  Miloslav Lujka, Senior Security Leader, Check Point

  Co mají CFO společného s řízením kybernetických rizik? Víc, než se může zdát… Odolnost firmy proti moderním kybernetickým útokům už zdaleka není jen o IT security expertech, výrazná role dnes připadá právě na finanční ředitele, a to hned v několika aspektech. Zaprvé je důležité umět správně vyhodnotit možné ztráty z různých typů kybernetických hrozeb a podle nich následně adekvátně určovat priority bezpečnostní strategie. Zadruhé, většina incidentů souvisí se zneužitím nepozornosti zaměstnanců, zejména v oblasti finanční operativy. Útoky typu „Business E-mail Compromise“ se za poslední rok dostaly na první místo kyberkriminality z pohledu způsobených ztrát, které se celosvětově pohybují v miliardách dolarů.

  Ekonomie a informatika pohledem znalce

  Radek Beneš, soudní znalec v oblasti IT a kybernetické kriminality

  Informatika, resp. informační a telekomunikační technologie masivně zasáhly všechny obory lidské činnosti a tedy i všechny obchodní společnosti a jejich procesy. Z podnikových dat se stala data digitální a je běžné, že podnikové zlato, informace a know-how je uchováváno a chráněno čistě elektronicky. Zdá se ale, že IT projekty zasahující do celého podniku řídí čistě jen IT oddělení, a to bez kontinuální kooperace s dalšími úseky, zejména ekonomickým oddělením. Je proto běžné, že podnik nemá přehled o hodnotě svých nehmotných aktiv, mnohdy ani o jejich šíři. Po několika změnách technologií, workflow, dodavatelů či po nových implementací nových IT řešení, není schopen podnik obvykle ani objektivně prokázat jednotlivé náklady či přínosy vázající se k jednotlivým IT systémům, aplikacím, datům či jiným nehmotným aktivům. Tento stav je problematický zejména při různých typech soudních či trestních řízení, zejména při vymáhání škod způsobené dotčenému podniku. Tento příspěvek má upozornit v kontextu provozu podnikové informatiky na tento problém, který si podnik a CFO uvědomí obvykle až při problému dokazování.

 • 13:00 – 14:00
  Oběd

 • 14:00 – 15:15
  C: PANELOVÁ DISKUSE

  Panelová diskuze finančních ředitelů reprezentujících různá odvětví. Zkušenosti a připravenost na nové podmínky v interaktivní diskuzi s publikem.

  Účastníci:

  Petr Daňhel, finanční ředitel, Prefa Brno

  Pavel Holan, Group CFO, Nano Energies

  Petr Kohout, Group CFO, APS Holding

  Pavlína Kouřilová, členka představenstva a finanční ředitelka, Pražská plynárenská Distribuce

  Martin Pisklák, Group CFO, Kofola

  Lada Šmolková, finanční ředitelka, Hornbach


 • 15:15 – 17:00
  D: NETWORKING MEZI ÚČASTNÍKY

  Prostor pro výměnu zkušeností účastníků kongresu u sklenky vína či nealka a dobrého sousta…

 • 17:00
  Závěr konference