Celým programem vás provede Daniel Stach, Česká televize

  • A: TRENDY A STRATEGIE

    Novinky v klíčových oblastech finančního řízení, vývoj ekonomiky, regulatorika, compliance atd.

  • B: PANELOVÁ DISKUSE

    Aktuální otázky agendy finančních ředitelů z pohledu panelistů reprezentujících různá odvětví - průmysl, energetiku, bankovnictví, … Otevřená výměna zkušeností a rozvinutí témat úvodního bloku v interaktivní diskuzi s publikem.

  • C: PILÍŘE ÚSPĚCHU CFO

    Klíčová témata pro úspěšný finance management přiblížená prostřednictvím konkrétních case studies.